Projektová příprava staveb

Jsme schopni vyhotovit a zajistit projekty všech stupňů a jakéhokoliv rozsahu. Od první studie až po konečný projekt, včetně všech potřebných dokumentů, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Řízení staveb

Za investora přebíráme kompletní zodpovědnost za úspěch projektu v rámci daného rozpočtu a časového plánu. Jsme vlastně jeho spoluhráčem, který výhradně chrání jeho zájmy, zná projekt od počátku, zná přesně cíl, do kterého je nutné projekt dovést.

Technologie

Navrhujeme řešení šitá na míru našim klientům. Pro efektivnější práci dlouhodobě spolupracujeme se špičkovými specialisty dle potřeb jednotlivých projektů.

Technické poradenství

Abychom dosahovali výborných výsledků v oboru, průběžně rozšiřujeme naši kvalifikaci a sledujeme nejmodernější trendy.

Dodávky na klíč

V případě zájmu zajišťujeme dodávky staveb a technologií na klíč - od projektové studie až po úřední kolaudaci a uvedení do provozu.

Našim cílem je nejen dokončený projekt,

ale především spokojený investor

Investorům neustále nasloucháme. Snažíme se hledat porozumění pro jejich potřeby a nacházet nejlepší řešení pro realizované projekty.

CEO: Jiří Flašar

John Crane

Technická
řešení

navrhujeme řešení na klíč včetně transferů. Přitom nezapomínáme na klíčové parametry

◎    návratnost investice
◎    bezpečnost
◎    inovativnost
◎    ochranu životního prostředí